PJ Ventilation Jelling Menighedshus
PJ Ventilation Bredgade, Vildbjerg
PJ Ventilation Rådhustorvet, Horsens
PJ Ventilation Bredgade, Vildbjerg
PJ Ventilation Helleparken, Silkeborg
PJ Ventilation Skovkvarteret
PJ Ventilation Jelling Menighedshus
PJ Ventilation Sundbakken, Horsens
PJ Ventilation Skovkvarteret
PJ Ventilation Sundbakken, Horsens
PJ Ventilation Skovkvarteret, Århus
PJ Ventilation Helleparken